Tiên Võ Đế Tôn

Hình ảnh
price/Tien Vo De Ton off/50∕??

Chí Tôn Thần Ma Phần 1

price/Chi Ton Than Ma 1

off/full

Chí Tôn Thần Ma Phần 1Thông tin phim

Năm phát hành: 2020

Quốc gia: Trung Quốc

Trạng thái:

Số tập:

Từ khóa: chi ton than ma phan 1


Nội dung phim

Dám xem thường ta, hết thảy chụp chết! Dám động ca nữ nhân, đều đã ngủ say! Thần võ đại lục, giương võ kính thần, nhất đại thiên kiêu, Võ Thánh trùng sinh, Thái Nhất Chân Thủy, luyện thể nhập đạo, quyền lay trời, chân đạp thiên kiêu, tuyệt thế Thiên Đế, vạn pháp thành không. Võ Thánh Lăng Phong, bởi vì uống trộm Thái Nhất Chân Thủy, khổ cực trùng sinh phế vật chi thân, lại bằng vào thần thủy, vài năm khổ tu, cuối cùng thành sử thượng mạnh nhất luyện đan sư.

Bài đăng phổ biến từ blog này